Confidentialitate

Online Marketing Rei S.R.L respecta cu strictete confidentialitatea datelor clientilor si ne angajam sa nu transmitem datele personale ale clientilor catre terti si sa le folosim exclusiv in scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) si pentru informari comerciale cu privire la acest magazin. Online Marketing Rei S.R.L nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu comercializam, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulgam adresa dumneavoastrã de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Online Marketing REI SRL pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. 

Online Marketing REI SRL se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Online Marketing REI SRL.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

Online Marketing REI SRL se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001,
iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa plusica.ro@gmail.com, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

Online Marketing REI SRL certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter  personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare.

Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

  • dreptul de a cere Online Marketing REI SRL sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • dreptul de a cere Online Marketing REI SRL sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
  • dreptul de a cere Online Marketing REI SRL sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
  • in cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de EuroPayment Services S.R.L.

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane:

Online Marketing SRL si EuroPayment Services S.R.L. garanteaza securitatea sistemelor informatice.